GM : RanVTV (Hổ trợ nạp the : Email: ranvtv@gmail.com̉ )


Yahoo! Messenger


GM (Hổ trợ các vấn đề trong game : Skype: ranvtv)


Yahoo! Messenger


Yahoo! Messenger

TrailerQuên mật khẩu?
Acc Fix?

Sự kiện đang diễn ra
Bảng xếp hạng
STT Tên nhân vật Level
1 Ralph`Lauren 200
2 Yeah-Baby 200
3 `-Kenshin 200
4 -``NhanKirito``- 200
5 TuXeDo 200
6 -`TK-AbbieRin 200
7 _BadBoY-_ 200
8 `-Holmes_FC-` 200
9 -`MinHouse 200
10 PhuLun 200xếp hạng guild
STT Guild Chủ Guild
1 TheKing -`TK/``OMG``/
2 Th3_EnG yahoo
3 AE-NoiLoan -`Phu-Royal-
4 Super `Lee
5 KIEM_SAU _Kiem_Sau_
6 SuperGuild _-`Destroy
7 Babyran ChipCoreI7
8 BaoChung o--BaoCong--o
9 AEChemMuon Xi----Trum
10 KhanhHoaFC 1Dem-500-pm